Konsultacije i projektovanje

Nudimo savjetovanje kod nabavki novih ili zamjene zastarjelih informatičkih sistema i uređaja sa punom optimizacijom u skladu sa potrebama svakog individualnog korisnika.

Održavanje

Uređaji i sistemi zahtjevaju kontinuirano održavanje kako bi optimalno radili i duže trajali. Izaberite kontinuiranu odgovarajuću uslugu održavanja ili preventivne radove po potrebi.

Usluge servisa i podrške

Stručni i edukovani kadar obezbjeđuje pouzdanu i kompletnu uslugu u rješavanju Vaših problema vezanih za informatičku opremu i sisteme.